Napisz wypisując z mapy "Geologia-tektonika" przyklady prekambryjskich tarcz krystalicznych oraz lańcuchów górskich pochodzących z poszczególnych orogenez.

Prekambryjska tarcza krystaliczna:

Europa-

Azja-

Afryka-

Ameryka Pólnocna-

Ameryka Poludniowa-

Australia-

Lańcuchy górskie utworzone w czasie orogenezy:
a)kaledońskiej i hercyńskiej:

Europa-

Azja-

Afryka-

Ameryka Pólnocna-

Ameryka Poludniowa-

Australia-

b)alpejskiej:

Europa-

Azja-

Afryka-

Ameryka Pólnocna-

Ameryka Poludniowa-

Australia-

Ja niestety nie mam tej mapy.
Jak coś to to zadanie jest w formie tabelki w zestawie zadań dla liceów ogólnoksztalcących, liceów profilowanych i techników "Podstawy geografii fizycznej 1" Przemyslaw Świtalski wyd. TURPRESS
Zad. 47/43

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:52:49+01:00
Prekambryjska tarcza krystaliczna:

Europa- Tarcza Bałtycka

Azja- Tarcza Dekańska

Afryka- Tarcza Afrykańska

Ameryka Pólnocna- Tarcza Kanadyjska

Ameryka Poludniowa- Tarcza Wschodniobrazylijska

Australia- Tarcza Zachodnioaustralijska

Lańcuchy górskie utworzone w czasie orogenezy:
a)kaledońskiej i hercyńskiej:

Europa- Góry Kaledońskie, Grampiany i góry Skandynawskie

Azja- góry zachodniego Kazachstanu i Sajany oraz Ałtaj

Afryka- Góry Smocze

Ameryka Pólnocna- północno-wschodnia część Appalachów

Ameryka Poludniowa- nie znalazłem ; /

Australia- Wielkie Góry Wododziałowe

b)alpejskiej:

Europa- Karpaty

Azja- Himalaje

Afryka- Góry Atlas

Ameryka Pólnocna- brak :/

Ameryka Poludniowa- brak :/

Australia- brak :/

Mam nadzieję, że to coś pomogło, choć na 4 nie znalazłem odpowiedzi.
Do pozostałych dałem najważniejsze przykłady.
2010-03-09T17:10:01+01:00
Prekambryjska tarcza krystaliczna:

Europa-
-Bałtycka

Azja-
-Dekańska

Afryka-
-Afrykańska

Ameryka Pólnocna-
-Kanadyjska

Ameryka Poludniowa-
-Wschodniobrazylijska

Australia-
- Zachodnioaustralijska

Lańcuchy górskie utworzone w czasie orogenezy:
a)kaledońskiej i hercyńskiej:

Europa-
- Góry Kaledońskie
- Góry Skandynawskie
- Góry Grampian

Azja-
- Sajany
- Ałtaj
- góry zachodniego Kazachstanu

Afryka-
-G. Przylądkowe

Ameryka Pólnocna-
-Nowa Fundlandia, pn.-wsch. Grenlandia
pd.-zach. cz. Appalachów

Ameryka Poludniowa-
-Wyż. Patagońska,

Australia-
-Wielkie Góry Wododziałowe
-Alpy Australisjkie

b)alpejskiej:

Europa-
-Karpaty, Sudety, Świętokrzyskie
-Alpy, Bałkany, Pireneje, Apeniny, G. Dynarskie

Azja-
-Kaukaz, Taurus, Himalaje

Afryka- Góry Atlas

Ameryka
-Kordyliery, Andy

Australia-
-nie znalazłem
2010-03-09T17:24:15+01:00
Prekambryjska tarcza krystaliczna:
Europa-
-Bałtycka
Azja-
-Dekańska
Afryka-
-Afrykańska
Ameryka Pólnocna-
-Kanadyjska
Ameryka Poludniowa-
-Wschodniobrazylijska
Australia-
- Zachodnioaustralijska

Lańcuchy górskie utworzone w czasie orogenezy:
a)kaledońskiej i hercyńskiej:
Europa-
- Góry Kaledońskie
- Góry Skandynawskie
- Góry Grampian
Azja-
- Sajany
- Ałtaj
- góry zachodniego Kazachstanu
Afryka-
-G. Przylądkowe
Ameryka Pólnocna-
-Nowa Fundlandia, pn.-wsch. Grenlandia
pd.-zach. cz. Appalachów
Ameryka Poludniowa-
-Wyż. Patagońska,
Australia-
-Wielkie Góry Wododziałowe
-Alpy Australisjkie
b)alpejskiej:
Europa-
-Karpaty, Sudety, Świętokrzyskie
-Alpy, Bałkany, Pireneje, Apeniny, G. Dynarskie
Azja- Kaukaz, Taurus, Himalaje
Afryka- Góry Atlas
Ameryka -Kordyliery, Andy
Australia-nie znalazłam
mam nadzieje ze pomogłam