Zapisz i rozwiąż odpowiednie układy równań.
a) liczba p jest o 3 większa od połowy liczby r a suma liczb p i r jest równa 18
b) liczba m stanowi 30% liczby n , a suma liczb m i n jest równa 65


Proszę o szybkie rozwiązanie zadania ponieważ jest na jutro ;*;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:18:58+01:00
To wszystko w klamrach musi być:

a)
p = ½r + 3
p p+r = 18

p+ ½r +3
½r +r = 18

p = ½r + 3
1,5r = 15 /: 1,5

p = ½ × 10 + 3
r = 10

p = 8
r = 10

b)
m = 30% n
m + n = 65

m = 30/100 n
30/100n + n = 65

m = 30/100n
1,3n = 65/ : 1,3

m = 30/100 × 50 = 15
n = 50

m= 15
n = 50

83 4 83