Zad 17.
Ile sześcianów o krawędzi 4cm możemy umieścić w graniastosłupie o objętości 216cm3.?

Zad 18.
Oblicz pole powierzchni i objętość sześcianu o krawędzi 2dm.

Zad 19.
Oblicz objętość prostopadłościanu, o wymiarach 2cm, 4cm, 1dm.

Zad 20.
Akwarium w kształcie prostopadłościanu ma wym: długość 40cm, szerokość20cm , wysokość 3dm. Ile litrów wody jest w akwarium, jeżeli jest ono napełnione do 2/3 wysokości ?

zad 21.
Oblicz pole powieszchni, i objętość sześcianu o krawędzi 5dm.

Zad 22.
Oblicz objętość prostopadłościanu, o wym: 2cm, 5cm, 10dm.

Zad 23.
Akwarium w krztałcie prostopadłościanu ma wym: długość: 50cm , szer 40cm i wysokośc 5dm.Ile L wody jest w akwarium, jeżeli jest ono napełnione 2/3 wysokości.?

Zad 24.
Olbicz pole pow. i objętość sześcianu o krawędzi 25dm. ole to litrów .?

Zad 25.
oblicz objętość prostopadłoscianu o wym 20cm, 4dm , 1m.

3

Odpowiedzi

2010-03-08T18:18:00+01:00
Ile tych zadań
17)V=a³
v=4³=64cm³
216÷64=3,375
czyli zmieszczę się tylko 3
18)V=a³
V=2³dm=8dm³
P=6a²
P=6×2²=24dm²
19)V=abc
P= 2x4x10=80cm³
20)P=abc
P=40x20x30=24000cm³
24000x2/3=16000cm³
zmieści się 16 l
dalej chyba obliczysz sobie sam
2010-03-08T18:33:54+01:00
17 zad
216:4=54

zad18
pp=2razy 2 razy 6=24dm2
V=2razy 2razy 2
V=4razy 2
V=8dm3

Zad 19.
V=2razy 4razy 10
V8*10=80cm3

Zad 20.
3dm=30cm
30* 2/3=20cm
V= 40razy20razy 20
V=800razy20=1600cm3=16l

zad 21
pp=5razy5razy6=150dm2
V=5razy5razy5
V=25razy5
V=125dm3

Zad 22.
V=2 razy 5razy 100
V=10razy 100
V=1000cm3

Zad 23.
V=5*4*5
V=20*5
V=100dm
100:3=33(3)
33(3)*2=66(6)l
Zad 24.
Pp=25*25*6=3750dm2
V=25*25*25
V=625*25
V=15625dm3=15625l
Zad 25.
V=2*4*10
V=8*10
V=80dm3
2010-03-08T19:02:26+01:00
Zad 17.
Ile sześcianów o krawędzi 4cm możemy umieścić w graniastosłupie o objętości 216cm3.?

Rozw.
(4cm)3=64cm3
216cm3:64cm3=3,375
Odp.
W graniastosłupie o objętości 216cm3 zmieszczą się 3 sześciany o krawędzi 4cm



Zad 18.
Oblicz pole powierzchni i objętość sześcianu o krawędzi 2dm.

Rozw.
2dm = 20cm
pole powierzchni:
(20cm)2=400cm2
400cm2*6=2400cm2
objętość
(20cm)3=8000cm3

Zad 19.
Oblicz objętość prostopadłościanu, o wymiarach 2cm, 4cm, 1dm.

Rozw.
1dm=10cm
2cm*4cm*10cm=80cm2

Zad 20.
Akwarium w kształcie prostopadłościanu ma wym: długość 40cm, szerokość20cm , wysokość 3dm. Ile litrów wody jest w akwarium, jeżeli jest ono napełnione do 2/3 wysokości ?

Rozw.
3dm*2/3=2dm
40cm=4dm
20cm=2dm
4dm*2dm*2dm=16dm3
1l=1dm3
16dm3=16l

Odp.
W akwarium jest 16litrów wody.

zad 21.
Oblicz pole powieszchni, i objętość sześcianu o krawędzi 5dm.

Rozw.

pole pow.
(5dm)2=25dm5
25dm2*6=150dm2

obj.
(5dm)3=125dm2

Zad 22.
Oblicz objętość prostopadłościanu, o wym: 2cm, 5cm, 10dm.

Rozw.
10dm=100cm
2cm*5cm*100cm=1000cm3

Zad 23.
Akwarium w kształcie prostopadłościanu ma wym: długość: 50cm , szer 40cm i wysokość 5dm.Ile L wody jest w akwarium, jeżeli jest ono napełnione 2/3 wysokości.?

Rozw.
50cm=5dm
40cm=4dm
5dm*2/3=10/3dm=3⅓dm
5dm*4dm*3⅓dm=66⅔dm3
1dm3=1l
66⅔dm3=66⅔l

Odp
W akwarium jest 66⅔litra wody

24.
Olbicz pole pow. i objętość sześcianu o krawędzi 25dm. ole to litrów .?

Rozw.
pole pow.
(25dm)2=625dm2
625dm2*6=3750dm2

obj
(25dm)3=15625dm3
1dm3=1l
15625dm3=15625l


Zad 25.
oblicz objętość prostopadłoscianu o wym 20cm, 4dm , 1m.

Rozw.
20cm=2dm
1m=10dm
2dm*4dm*10dm=80dm3