Odpowiedzi

2009-04-17T16:02:32+02:00
Święte Przymierze, sojusz zawarty z inicjatywy cara Aleksandra I przez Rosję, Austrię i Prusy 26 IX 1815. Był próbą stworzenia stałej federacji państw europejskich i oparcia jej na trwałych, ustalonych z góry podstawach. 1816-1817 do Świętego Przymierza zaproszono wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem Turcji jako kraju niechrześcijańskiego. Podpisania aktu Świętego Przymierza odmówili: papież Pius VII i regent Wielkiej Brytanii - książę Jerzy, aprobując jednak zawarte w nim zasady. Sygnatariusze zobowiązali się do kierowania się w polityce zagranicznej i wewnętrznej zasadami religii chrześcijańskiej i sprawiedliwości, a także do wspólnej walki z liberalizmem i ruchami rewolucyjnymi oraz w obronie porządku politycznego ustalonego na kongresie wiedeńskim (1815). W praktyce nazwą Święte Przymierze określano państwa założycielskie, których porozumienie wzmocniła obawa przed polskim ruchem niepodległościowym. W 1820 obradujący w Opawie Kongres Świętego Przymierza zobowiązał uczestników do zwalczania dążenia do reform konstytucyjnych w swych krajach, w 1821 kongres w Lublanie upoważnił Austrię do obalenia rządu liberalnego w Neapolu, a kongres w Weronie w następnym roku uchwalił interwencję Francji w Hiszpanii na rzecz przywrócenia absolutyzmu. Kres Świętemu Przymierzu położyła rywalizacja Austrii i Rosji na Bałkanach (1822-1830), przede wszystkim zaś poparcie, jakiego Austria udzieliła przeciwnikom Rosji podczas wojny krymskiej w 1854. Próby wskrzeszenia Świętego Przymierza, podejmowane przez O. von Bismarcka w latach 1872-1884, nie powiodły się.

2 3 2