Odpowiedzi

2010-03-08T18:06:30+01:00
Stan skupienia alkanów o liczbie atomów węgla w łańcuchu:
od 1 - 4 jest gazowy, od 5 - 15 węglach w łańcuchu są ciekłe
a mające ponad 15 węgli są ciałami stałymi.
23 4 23
2010-03-08T18:06:47+01:00
Stan skupienia alkanów to :
Od:
C1-C4=GAZ
C5-C16=CIECZ
C17-nieskończoność=CIAŁO STAŁE


Pozdrawiam:P
14 4 14
2010-03-08T18:07:52+01:00
Od 1 do 4 atomów węgla w cząsteczce gazowe (metan, etan, propan, butan)
5-16 ciecze (pentan, heksan, heptan, oktan) 17-n ciała stałe
28 4 28