Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:15:29+01:00

Dniem Pańskim jest niedziela . To właśnie w niedziele Jezus wstał z martwych dlatego w tym dnu są msze święte i nie jako ten dzień jest dniem świętym w którym powinniśmy powstrzymać się od prac niekoniecznych i oddawać cześć Bogu.
2 5 2
2010-03-08T19:21:23+01:00
Jest to niedziela. Ten dzień to dzień, w którym powinniśmy oddać cześć Bogu. W tym dniu każdy chrześcijanin powinien przyjść na Msze Św. i uczestniczyć w Eucharystii.
4 4 4
2010-03-08T19:22:51+01:00
Dniem Pańskim jest niedziela; jest to czas, gdy obdarzamy największą czcią Jezusa - naszego władcę. Ten dzień uważamy jako święto, ponieważ Chrystus nam to nakazał: abyśmy odpoczywali od wszelkich spraw codziennych i modlili się do niego.
2 5 2