Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T21:40:00+01:00
Widzę, że w profilu wiek 17 więc przypuszczam, że Turbo Pascal;

Uses
Crt;

Var
s: String[50];
plik: text;

Begin
ClrScr;
Write ('Podaj imie i nazwisko: ');
Readln (s);
Assign(plik,'C:\plik.txt');
Rewrite(plik);
Write(plik,s);
close(plik);
Writeln ('Zapisano "',s,'" do pliku plik.txt');
Readln;
End.

Co powinienes z tego wiedziec:
1. s: String[50]; -> rozmiar zmiennej s ustawiamy na 50 bajtów/znaków z oszczędności pamięci (dobry nawyk przy zmiennych łańcuchowych).
2. Assign(plik,'C:\plik.txt'); -> do zmiennej tekstowej plik przypisujemy ścieżkę z plikiem.
3. Rewrite(plik); -> czyścimy zawartość pliku oraz przygotowujemy go do zapisu
4. Write(plik,s); -> Do pliku pliku zostaje zapisana wartość zmiennej s, czyli nasze imię i nazwisko.
5. close(plik); -> zamykamy plik.