Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T14:08:13+01:00
Hello. I'm rubbish, which deserves a decent treatment. I want you to me sorting out. This is a simple request, which you can do. This is not a difficult task. Just that you made a distinction between waste receptacles.

When I throw, and do not segregate, I am sure I will spread out a long time. I can even be transported to a garbage dump. This place is not on my hand. Terrible suffering is that many others will lay waste to me. It will be very unpleasant. If I am a plastic grid, it will take approximately 400 years. You do not want to be treated in this way, so I Honor. Try to segregate garbage. For me it is beneficial. Are reused for any purpose kokretnego. Then cease to be rubbish and I feel needed. Thank you.Witam. Jestem śmieciem, który zasługuje na porządne traktowanie. Chcę, abyś mnie segregował. To jest prosta prośba, którą ty możesz wykonać. Nie jest to trudne zadanie. Wystarczy, że będziesz rozróżniał pojemniki na odpady.

Kiedy mnie wyrzucasz i nie segregujesz, jestem pewien, że będę się rozkładał bardzo długo. Mogę zostać nawet wywieziony na wysypisko śmieci. To miejsce nie jest mi na rękę. Strasznym cierpieniem jest to, że wiele innych śmieci będzie leżało na mnie. To będzie bardzo nieprzyjemne. Jeśli jestem siatką foliową, będzie to trwało około 400 lat. Ty nie chciałbyś być traktowany w ten sposób, więc uszanuj mnie. Postaraj się segregować śmieci. Jest to dla mnie korzystne. Zostaję ponownie wykorzystany do jakiegoś celu. Wtedy przestaję być śmiecie i czuję się potrzebny. Dziękuję.

Here it is. Go for it. Enjoy it. I hope you like it. Uncheck me the best request.

pozdrawiam