Zadanei jest w zaqłączniku ale przepisze treść bo może nie widać to chodzi oto ze są tam rysunki do tego zadania to jest zadanie 7


treść.
Bryły przedstawione na rysunkach mają jednakową objętość. Która z nich ma największe, a która najmniejsze pole powierzchni?

TAM W PIERWSZYM JEST 3I4

W DRUGIM 3I6 A W TRZECIM 3

+ ROZWIĄZANIA2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:15:40+01:00
Walec
2*πr²+2πr*h=2*π*9+2*π*3*4=18π+24π=42π
stożek
πr²+πrl=π*36+π*6*√45=36π+6π*6,7=36π+40,2π=76,2π
kula
4πr²=4*π*9=36π

NAJWIĘKSZE POLE MA Stożek a najmniejsze kula
8 4 8
2010-03-08T18:28:48+01:00
1)P=2πr(r+H)=2π*3(3+4)=42π
3) P=4πr²=4π*3²=36π
2)P=πr(r+l), gdzie l²=h²+r²
l²=9+36=45
l=3√5, więc P=π6(6+3√5)
1 5 1