1.
Kolaż przejechał pierwsze 52 km. w czasie 2h, a następnie 84 km. w czasie 6h. Oblicz średnią wartość prędkości kolarza.
2.
Motocyklista na pewnym odcinku drogi poruszał się ruchem jednostajnym z v=60 km/h. Oblicz, z jaką szybkością poruszał się po 2h takiej jazdy. Jaką drogę przebył po 2,5h.?
(do ty 2 zadań oczywiście obliczenia daję naj.!)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:16:31+01:00
Zad 1
v=s/t
s=52 km + 84 km = 136 km
t=2h+6h=8h
v=136/8=17 km/h
Zad 2
ruch jednostajny prostoliniowy zatem po 2h jazdy jego prędkość też 60 km/h zgodnie z definicją ruchu i z tego co rozumiem treść zadania
s=vt=60*2,5=150 km