Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T21:15:18+01:00
Program zapis;
uses crt;

var plik: text;

Begin

assign (plik,'C:\NAZWA_PLIKU');
rewrite(plik);
begin
writeln(plik,'imie i nazwisko');
clrscr;
write('Dane zostaly zapisane!');
close(plik);

readkey;

End.


// Tak post scriptum.
Język programowania to Pascal, a nie Turbo Pascal. Turbo Pascal jest środowiskiem pracy i kompilatorem, lecz to dość powszechny błąd.