1.Jaką liczbą należy zastąpić literę a w podanym równaniu, aby otrzymać równanie, którego rozwiązaniem jest liczba 10 ?
a) 5x + 3= a
b) 2x- 4 = x+a
c) 3-4x = a-5
d) 2(x+1)+x = a

2.Czy poana liczba spełnia równanie?
a) 2x+1 = 9-2x, 2
b)3(2x-5)=1-4x, 1½
c) 4(y-6)-3y=2(y-9), -6

Prosze jak najszybciej ;) !!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-08T18:23:57+01:00
1.
Rozwiązaniem jest x=10, więc go podstawiamy do równań i wyliczamy a:
a)
5*10 + 3 = a
a = 53

b)
x - 4 = a
a = 10 - 4 = 6

c)
3 - 4*10 = a - 5
a = -32

d)
3x + 2 = a
a = 3*10 + 2 = 32

2.
Liczba spełnia równanie, jeśli po podstawieniu lewa strona równa się prawej.
a) 2x+1 = 9-2x, 2
L = 2*2+1=5, P=9-2*2 = 5, L=P, czyli spełnia

b)3(2x-5)=1-4x, 1½
6x-15 +4x -1 = 0
10x -16 = 0
L=10 * 1,5 - 16 = -1, P=0, L≠ P, czyli nie spełnia

c) 4(y-6)-3y=2(y-9), -6
L = 4(-6-6)-3(-6) = -144 + 18 = -126
P = 2(-6-9)=-30
L≠P, czyli nie spełnia
2 5 2
2010-03-08T18:44:06+01:00
1
a 5x=a-3 , 5x=53-3 , 5x=50/5 x=10 a=53
b 2x-x=4+a , x=4+6 , x=10 a=6
c -4x=a-8 , -4x=-32-8 , -4x=-40/(-4) , x=10 a= -32
d 2x+2+x=a , 3x=a-2 , 3x=32-2 , 3x=30/3 , x=10 a=32
2
a 2*2+1=9-2*2 , 4+1=9-4 , 5=5 L=P to spełnia
b 6x-15=1-4x , (6*³₂)-15=1-(4*³₂) 9-15=1-6 , -6=-5 to nie spełnia
c 4y-24-3y=2y-18 , y-24=2y-18 , -6-24=-12-18 , -30=-30 L=P spełnia
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-08T19:12:49+01:00
1.a] 5x+3=a spr.5x+3=53
x=10 5x=53-3/:5
5*10+3=a x=10
a=53

b]2x-4=x+a spr.2x-4=x+6
x=10 2x-x=6+4
2*10-4=10+a x=10
16-10=a
a=6

c]3-4x=a-5 spr.3-4x=-32-5
x=10 -4x=37-3/:[-4]
3-4*10=a-5 x=10
-37+5=a
a=-32

d]2[x+1]+x=a spr.2[x+1]+x=32
x=10 2x+2+x=32
2*(10+1)+10=a 3x=32-2/:3
2*11+10=a x=10
22+10=a
a=32

2.a]2x+1=9-2x x=2
2*2+1=9-2*2
4+1=9-4
5=5 podana liczba spełnia równanie

b]3[2x-5]=1-4x x=1 1/2=3/2
3*[2*3/2-5]=1-4*3/2
3*(3-5)=1-6
3*(-2)=-5
-6=-5 podana liczba nie spełnia równania

c)4(y-6)-3y=2(y-9) y=-6
4(-6-6)-3*(-6)=2(-6-9)
4*(-12)-(-18)=2*(-15)
-48+18=-30
-30=-30 podana liczba spełnia równanie
7 4 7