Wyraź podane wielkości we wskazanej jednostce :

e)na dag 3g 89g 4dag i 5g 11dag i 26g
f)na kg 8dag 510g 8kg i 3dag 2kg i 300g
g)na tony 7kg 205kg 4t i 306kg 50t i 70kg


Zad.2
porównajpodane wielkości::

a)0,7t ..... 70kg d)63cm .... 6,4dm
b)0,5kg ....53g e)5,23kg .... 5kg i 23g
c)0,9m ....9dm f)3,02t .... 3t i 20kg


zad.3Który kufer jest najcięższy a który najlżejszy?


kufer A waży 4570 dag
kufer B waży 45,75 kg
kufer C waży 4600 g

Zad.4

A)) Jakie liczby należy wpisać w miejsce znaków zapytania?...
liczby zwykłe i dziesiętne

1 mm=? cm = ? dm = ? m = ? km 1 g = ? dag = ? kg =? t

B))

a) 3t 20g = ile to gramów i ile to ton?
b) 2km 50cm = ile to cm i ile to km?
c) 10t 10kb = ile to kg i ile to ton?Bardzo prosze o pomoc Na jutro pilne!

2

Odpowiedzi

2010-03-08T18:18:14+01:00
2010-03-08T18:20:54+01:00
Zad 2
a)> b)< c)= d)< e)= f)>
zad 3
najciężejszy jest kufer B a najlżejszy jest kufer C
zad 4
1mm=0,1cm=0,01dm=0,001m=0,00001km
1g=0,1dag=0,01kg=0,001t1 3 1