1) Szkoła filozoficzna założona przez Platona, obecnie nazwa wyższej uczelni.
2) W starożytnej Grecji grupa wędrownych nauczycieli nieprzygotowujących obywateli do życia publicznego przez nauczanie retoryki, polityki, filozofii i etyki.
3) Miasto greckie w Tracji, założone w Vii w. przed Chr., ojczyzna wielu filozofów, m.in Demokryta.

1

Odpowiedzi

2009-10-22T23:48:21+02:00