W trzech drużynach było razem 227 harcerzy. W pierwszej i drugiej drużynie było razem 151 harcerzy, a w pierwszej i trzeciej - 139 harcerzy. Ilu harcerzy było w każdej drużynie?
Chcę obliczenia po kolei wszystkie :)
Z góry Dzięki :)

3

Odpowiedzi

2010-03-08T18:25:11+01:00
X-pierwsza drużyna y-druga drużyna z-trzecia drużyna
x+y+z=227
x+y=151 wyznaczam y y=151-x
x+z=139 wyznaczam z z=139-x
wyznaczone y i z wstawiam do pierwszego równania
x+151-x+139-x=227
-x=227-139-151
-x=63
x=63
y=151-x=151-63=88
z=139-x=139-63=76
2010-03-08T18:31:45+01:00
X - drużyna 1
y - drużyna 2
z - drużyna 3

x + y + z = 227
x + y = 151
x + z = 139

z = 139 - x
x + y + 139 - x = 227
x + y = 151

y = 88
x + y = 151

x = 151 - y
x = 151 - 88
x = 63
z = 139 - x
z = 139 - 63
z = 76
y - 88

76 + 88 + 63 = 227
2010-03-08T18:33:49+01:00
Dane:
a-pierwsza drużyna | a+b+c=227
b-druga drużyna | a+b=151
c-trzecia drużyna | a+c=139

227-151=76
c=76
227-139=88
b=88
76+88=164
227-164=63
a=63
Sprawdzenie:
76+88+63=227
Odpowiedź:W pierwszej drużynie było 63 harcerzy,W drugiej 88 harcerzy a w trzeciej 73 harcerzy

Oczekuje na najwyższe :)

2 5 2