Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-08T18:22:16+01:00
W gronie emigrantów po powstaniu listopadowym znaleźli się między innymi najsłynniejsi polscy poeci: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Ważnym tematem ich twórczości były losy Polski pozbawionej niepodległości. W stolicy Francji Paryży zamieszkał także wybitny kompozytor i pianista Fryderyk Chopin. Wielki wkład uchodźców w kulturę narodową oraz ich znaczna liczba spowodowały, że emigrację po powstaniu listopadowym nazwano Wielką Emigracją.
31 3 31