1.W prostokącie jeden bok jest dwa razy dłuższy niż drugi. Oblicz długości boków tego prostokąta, jeśli jego obwód wynosi 24 cm.
2. W prostokącie jeden bok jest o 2cm dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta, jeśli jego obwód wynosi 24 cm.
3. Suma dwóch liczb jest równa 1136. Druga z nich jest trzy razy mniejsza niż pierwsza. Jakie to liczby?
4. Różnica dwóch liczb równa się 96. Jedna z nich jest cztery razy większa od drugiej. Jakie to liczby.
5. Janek dodał cztery liczby, z których każda następna była o 1mniejsza od poprzedniej, i otrzymał 34. Jakie to liczby?
6. Ania wybrała pewną liczbę, poczym zsumowała połowę, jedną czwartą i jedną ósmą tej liczby. Otrzymała 21. Jaka to liczba?

1

Odpowiedzi

2010-03-08T18:29:23+01:00
1. 2a = dłuższy bok a = krt. bok
2a + a = 12 3a = 12 12 : 3 = 4
a = 4 2a = 8
2. a krt. bok a + 2 + dł. bok
2a + 2 = 12
10 = 2a /:2
a=5
3. 3a + a = 1136
a = 1136: 4 = 284
a = mn. liczba
3a = wk.liczba
4. 4a - a = 4a - 96
a = 96
4a = 96 × 4 = 384
5. 4a - 6 = 34
4a = 40
aq = 10
6.a 1.5