1.Stosując się metodą Jacka ,znajdź liczbę ,której :
a)40% jest równe 12
b)40% jest równe 20
c)30% jest równe 24
d)20% jest równe 3
e)80% jest równe 32
f)70% jest równe 140
g)90% jest równe 27
h)15% jest równe 24

2.Oblicz (postaraj się liczyć w pamięci) ,jaka to liczba ,której :
a)0,5% wynosi 2
b)1,5% wynosi 12
c)0,2% wynosi 4
d)2,5% wynosi 3

3.Przed wyjazdem na wycieczkę nad morze okazało się ,że 3 osoby zapomniały wziąć za sobą ręcznik .Stanowiły one 15% całej grupy .Ile osób pamiętało o zabraniu ręcznika?

4.Pani Marta 80% wszystkich prezentów gwiazdkowych kupiła w Internecie .Tylko 4 prezenty kupiła w tradycyjny sposób w sklepach. Ile prezentów kupiła na Gwiazdkę pani Marta?


1

Odpowiedzi

2009-10-22T16:47:42+02:00
Zad.1
a) 40% = 12
100% = x
x=12*100%/40% = 30

b)40% = 20
100% = x
x=20*100%/40%= 50

c)30% = 24
100% = x
x=24*100%/30% = 80

d)20%=3
100%=x
x=3*100%/20%= 15

e)80% = 32
100% = x
x=32*100%/80% = 40

f)70%=140
100% = x
x=140*100%/70%=200

g)90%=27
100% = x
x=27*100%/90%= 30

h)15%=24
100% = x
x=24*100%/15%=160

Zad.2
0,5%=2
1%=4
100%=400
Odp.400

1,5%=12
100%=x
x=800

0,2%=4
1%=20
100%=2000
Odp.2000

2,5%=3
10%=12
100%=120

Zad.3.
15%=3
100%=20
20-3=17
Odp. 17 osób pamiętało.

Zad.4.
20%=4
100%=x
x=400%/20%=20
Odp. Pani Marta kupiła 20 prezentów.
1 5 1