Odpowiedzi

2010-03-08T18:31:47+01:00
Ssaki – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, obecnością owłosienia i stałocieplnością.

Kręgowce - zróżnicowany podtyp zwierząt zaliczanych do strunowców, których wyróżniającą cechą jest posiadanie kręgów lub kręgosłupa. Nazywa się je z czaszkowcami.

Zapłodnienie - połączenie gamety męskiej i żeńskiej. W wyniku zapłodnienia powstaje zygota.

Rozmnażanie - proces polegający na wytworzeniu nowych osobników przez organizmy rodzicielskie.

Sierść - okrywa z włosów u ssaków. Jest to ich cecha charakterystyczna. Chroni skórą przed urazami.
1 5 1