Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:35:54+01:00
Zad z figurami
a)(x+x+x)*x+2x*x=3x²+2x²=5x²
b)3x*3x-x*x-x*x=9x²-x²-x²=7x²
c)2x*2x/2+x*x/2=2,5x²

zad to z trójkątem
a*10(a-4)/2-a(a-4)/2=5a²-20a-a²/2+2a=4,5a²+22a

zad.4
a)3x-4(y-3x)=3x-4y+12x=15x-4y
b)8(-12x+y)+12x=(-96x)+8y+12x=(-84x)+8y
c)3(a-3b)-4(2b-4x)=3a-9b-8b+16x=3a-17b+16x
d)-5(4a-3b)-4(5a-5b)=(-20a)+15b-20a+20b=(-40a)+35b
e)-2x(x-5y-3)+3x(x+5y+2)=2x²+10xy+6x+3x²+15xy+6x=5x²+25xy+12x
f)-3x(2x-3y)+2x(-3x-5y-1)=(-6x²)+9xy-6x²-10xy-2x=(-12x²)-xy-2x
3 5 3