Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T19:17:47+01:00
JUTRO - przysłówek
MOJA - zaimek dzierżawczy
MAMA - rzeczownik l.poj
WRACA - czas. 3 os. l.poj
DO - przyimek
DOMU - rzeczownik l.poj
ZE - przyimek
SZPITALA - rzeczownik l.poj

EJ
NIE - partykuła
MOGŁEM - czasownik 1 os l.poj
SIĘ - zaimek zwrotny
DOCZEKAĆ - czasownik w formie bezokolicznika
JEJ - zaimek dzierżawczy
POWROTU - rzeczownik l.poj