Odpowiedzi

2010-03-08T18:27:42+01:00
W pewnym trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę o 33(stopni) mniejszą niż kąt przy podstawie. Oblicz miary kątów tego trójkąta

Trójkąt równoramienny ma oba kąty przy podstawie równej miary.
Suma miar wewnętrznych kątów trójkąta wynosi 180 st.

a- miara kąta między ramionami
a+33 - miara kąta przy podstawie

a+33+a+33+a=180
3a=180-66
3a=114
a=38

a+33=38+33=71

Sprawdzenie 71+71+38=180

Miary kątów tego trójkąta to 71 st, 71st oraz 38 st.
1 5 1