Błagam pomóżcie !! dam na pewno najlepszą, ale proszę nie robić zadań które już ktoś zrobił wcześniej (chyba że zostały źle zrobione), tylko te których ktoś nie zrobił... na pewno dam naj

Zestaw 1 :

Zadanie nr 1
Oblicz masę jednego atomu miedzi wyrażoną w gramach.
Zadanie nr 2
Oblicz rozpuszczalność azotanu ołowiu (II) w temperaturze 30 º C, skoro po całkowitym odparowaniu wody z 50g nasyconego roztworu tej soli w podanej temperaturze uzyskano 20 g suchej soli.
Zadanie nr 3
Oblicz, ile miligramów tlenku węgla (IV) dostaje się do organizmu człowieka po wypiciu szklanki (ok.0,25 dm3) wody źródlanej zawierającej 0,00004 % tlenku węgla (IV).
Zadanie nr 4
Roztwór wodorotlenku wapnia zmieszano z roztworem kwasu azotowego (V) w takim stosunku, ze na dwa kationy wapnia przypadały dwa aniony reszty kwasowej. Określ odczyn otrzymanego roztworu.

Zestaw 2 :

Zadanie nr 1
Korzystając z wykresu rozpuszczalności obliczyć, w jakiej temperaturze 20% roztwór siarczanu (VI) miedzi (II) będzie roztworem nasyconym.
Zadanie nr 2
Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
C → CO → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2
Zadanie nr 3
Płytki aluminiowe zanurzono do pięciu zlewek napełnionych roztworami:
1) CuSO4, 2) AgNO3, 3) HCl, 4) NaOH, 5) NaCl.
W których zlewkach przebiegły reakcje? Ułożyć ich równania chemiczne.
Zadanie nr 4
Azotan (V) amonu ogrzany do temperatury 440 º K rozkłada się na tlenek azotu (I) i parę wodną. Ile gramów tlenku azotu (I) można otrzymać z 8 g azotanu (V) amonu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T23:32:58+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zestaw 1.
Zad1
64g Cu--------6,02*10²³at.
xg Cu---------1 at.
x=10,63*10⁻²³ g

Masa atomu miedzi wynosi 10,63*10⁻²³ g

Zad2
20g soli----------30g wody
xg soli-----------100g wody
x=20*100/30
x=66,67g
Rozpuszczalność soli wynosi 66,67g/100g wody

Zad3
dH₂O = 1g/cm³, więc 0,25dm³ = 250g
0,00004g CO2--------100g wody źródl.
xg CO₂---------------250g wody źródl.
x=0,00004*250/100
x=0,0001g CO₂
Do organizmu człowieka dostaje się 0,1mg CO₂

Zad4
Ca(OH)₂ + 2 HNO₃---->Ca(NO₃)₂ + H₂O
Ca²⁺ --------2 NO₃⁻ (z reakcji) odczyn obojętny
2 Ca²⁺ ------2 NO₃⁻ (z zadania) odczyn zasadowy
Nadmiar jonów Ca²⁺ a co za tym idzie nadmiar jonów OH⁻ świadczy o odczynie zasadowym

Zestaw 2.
Zad1
20g CuSO4------80g wody
xg CuSO4-------100g wody
x=20*100/80
x=25g CuSO4
Roztwór CuSO4 Będzie nasycony w temp.25⁰C

Zad2
2C + O₂----->2CO
2CO + O₂----->2CO₂
CO₂ + NaOH----> NaHCO3
2 NaHCO₃---->Na₂CO₃ + H₂O + CO₂
Na₂CO₃----->Na₂O + CO₂

Zad3
1) 3CuSO4 + 2Al----->Al2(SO4)3 + 3Cu
2) 3AgNO3 + Al----->Al(NO3)3 + 3Ag
3) 6HCl + 2Al----->2AlCl3 + 3H2
4) NaOH + Al----->Nie zajdzie
5) NaCl + Al----->Nie zajdzie

Zad4
NH₄NO₃---->N₂O + 2 H₂O
mNH₄NO₃=80u
mN₂O=44u
80g NH₄NO₃-------44g N₂O
8g NH₄NO₃-------xg N₂O
x=8*44/80
x=4,4g N₂O
Z rozkładu 8g NH₄NO₃ otrzymamy 4,4g N₂O
3 4 3