Zbilansuj rownania reakcji redoks.
1. Cu + 2HNO₃ stezony -> Cu(NO₃)₂ + NO₂ + H₂O
2. Cu + HNO₃ rozcienczony -> Cu(NO₃)₂ + NO + H₂O
3. Cu + H₂SO₄ -> CuSO₄ + SO₂ + H₂O
4. K₂Cr₂O₇ + FeSO₄ + H₂SO₄ -> Cr₂(SO₄)₃ + Fe₂(SO₄)₃ + K₂SO₄ + H₂O

1

Odpowiedzi

2010-03-09T09:10:20+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Odowiedzi w załączniku