Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:51:20+01:00
1)JeZus
2)Matka
3)Abraham
4)Rota
5)Tron
6)Watykan
7)zmartwYchwstał
8)Chrzest
9)Hieronim
10)Wiara
11)Stwórca
12)Tęcza
13)Alfa
14)Niebo
15)nIedziela
16)Ewangelia


1)Jednorodzony
2)...Boska to Maryja
3)Nazywany jest Ojcem narodów
4)Pieśń i wiersz Marii Konopnickiej(Pierwszy Hymn Polski)
5)Pieśń Panie Twój...
6)Państwo bardzo związane z Religią
7)Pan Jezus...po trzech dniach
8)pierwszy Sakrament w życiu Katolika
9)Sw.... dokonał tłumaczenia Biblii
10)...nadzieja,miłość
11)Bóg...,ludzie stworzenie
12)Znak przymierza Boga z ludźmi
13)...i Omega(początek i koniec)
14)Trafiają tam dobrzy ludzie
15)Dzień w którym odpoczywamy
16)Dobra Nowina

Mam nadzieje,ze pomogłam
2010-03-08T19:01:01+01:00
1Stworzony na obraz i podobieństwo Boże-CZŁOWIEK
2Odmawiasz ją rano i wieczorem-MODLITWA
3.Jeden z grzechów głównych-PYCHA
4" Kto nie bierze swego..." Mt10,38-KRZYŻA
5Jeden z sakramentów świętych-KAPŁAŃSTWO
6Uczniowie Jezusa-APOSTOŁOWIE
7Jeden z darów Ducha swiętego to dar...-RADY
8Sakrament bierzmowania to sakrament...-DOJRZAŁOŚCI
9Poprzez co otrzymaliśmy życie wieczne-CHRZEST
10Adwent to czas oczekiwania i przygotowania na przyjście..-ZBAWICIELA
11Zastępcy Apostołów-BISKUPI
12Rodzaj sumienia-TOWARZTSZĄCE
13Rodzaj modlitwy-PROŚBA
14Jeden z symboli Ducha świętego to..._NAMASZCZENIE
15Jedna z cnót Boskich -MIŁOŚĆ
16Najważniejsze święta dla chrześcijan to święta..-WIELKANOCNE

Mam nadzieje że się spodoba:)