Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:36:13+01:00
Oznaczam a=długość jednego odcinka, b=długość drugiego odcinka.
a)
a=4cm, b=10 cm, a/b=0,4

b)
a = 2 cm, b = 10 cm
albo a=1 cm, b = 5 cm, a/b = 0,2

c)
a = 13 cm, b = 5 cm
a/b = 13/5

d)
1 - 0,5² = 1 - 0,25 = 0,75 = 3/4
a = 3 cm, b = 4 cm, a/b = 3/4 = 1 - 0,5²
2010-03-08T19:35:00+01:00
W każdym z poniższych przykładów:
x - I odcinek
y - II odcinek
:)

a)
x = 8
y = 20
bo 8:20 = 0,4

b)
x = 4
y = 20
bo 4:20 = 0,2

c)
x = 13
y = 5
bo 13:5 = 13/5

d)
1-(0,5)^ = 1-0,25 = 0,75 = 3:4
x = 3
y = 4
2010-03-08T20:20:47+01:00
X-jeden odcinek
y-drugi odcinek

a) x/y=0,4
x=0,4y
y=2,5x
np. x=1 y=2,5 lub x=2 y=5

b) x/y=0,2
x=0,2y
y=5x
np. x=1 y=5 lub x=2 y=10

13/5=2,6
c) x/y=2,6
x=2,6y
y=5/13x
np. x=2,6 y=1 lub x=5,2 y=2

1-(0,5)²=1-1/4=3/4
d) x/y=0,75
x=0,75y
y=4/3x
np. x=3 y=4 lub x=6 y=8