Zad.1
W wyrażeniu:
(-3)*(-2)+4*(-7)-(-20):4
zamień niektóre nawiasy na znak wartości bezwzględnej, by wartość tego wyrażenia równa była:-29
zad.2
Cukiernik obliczył, że wypieczone przez niego ciasto waży o 25% więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile mąki należy wziąć na wypiek 200 kg ciasta?
zad.3
O ile procent powiększy się pole kwadratu, gdy jego bok zwiększymy o 45%?
zad.4
Jakim procentem liczby 375 jest suma cyfr tej liczby?
blagam o szybka odp.... na jutro

2

Odpowiedzi

2010-03-08T19:05:41+01:00
Zad1
(-3)*(-2)+4*(-7)-(-20):4 =-6 + (-28) + 5 = -29
Odp.: -29

zad2
200 + 25% = 50
Odp.: należy wziąć 50 kg maki

zad3
a - bok kwadratu
a + 45% = 45%a
P = a kwadrat
odp.: pole zwiększy sie o 45%.

zad4
nie wiem
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T19:24:28+01:00
Zad.1
-3*I-2I+4*(-7)-(-20):4=-6-28+5=-29

zad.2
200kg - 125%
x - 100%
x=100%*200kg/125%=160kg
odp. Należy wziąć 160kg mąki.

zad.3
a - bok kwadratu
a+ 45%a= a + 45/100a=145/100a= 1,45a: bok kwadratu po powiększeniu o 45%
P=(1,45a)^2= 2,1025: pole kwadratu o bokach powiększonych o 45%

P=a^2: pole początkowe

a^2 - 100%
2,1025a^2 - x%
x=2,1025a^2*100%/a^2
x=210,25%
210,25%-100%=110,25%- o tyle powiększyło się pole kwadratu

zad.4
375 - 100%
15 - x%
x=15*100%/375
x=4%
Suma cyfr liczby 375 stanowi 4% tej liczby.