Suma dwóch liczb jest równa 70, a różnica 50% pierwszej liczby i 1/3 drugiej liczby jest równa 10. Oblicz te liczby .

Rozwiązanie

.......................- pierwsza liczba
.......................- druga liczba
.......................- 50% pierwszej liczby
.......................- 1/3 drugiej liczby
...................... - różnica 50% pierwszej liczby
= i 1/3 drugiej liczby.
.......................- różnica podana w treści zadania


Sprawdzenie :

1

Odpowiedzi

2010-03-09T14:38:16+01:00
Suma dwóch liczb jest równa 70, a różnica 50% pierwszej liczby i 1/3 drugiej liczby jest równa 10. Oblicz te liczby .
x-pierwsza liczba
y-druga liczba
x+y=70
1/2x - 1/3y=10

x=70-y
1/2(70-y)-1,3y=10

x=70-y
35-1/2y-1,3y=10

x=70-y
-3/6y-2/6y=-25

x=70-y
-5/6y=-25

x=70-y
y=30

x=40
y=30

40 - pierwsza liczba
30 - druga liczba
20 - 50% pierwszej liczby
10 - 1/3 drugiej liczby
20-10=10 - różnica 50% pierwszej liczby
= i 1/3 drugiej liczby.