W pewnym banku do codziennnej kapitalizacji odsetek od kapitału stosuje się wzór L=PRt/365,w ktorym P oznacza kapitał w złotówkach, r- stopę procentową wyrażoną w postaci ułamka dziesiętnego , t-liczbę dni.Pan KOwalski wpłacił do tego banku kwotę 1400zł, stopa oprocentowania wynosiła 7%.
a)Oblicz ile procent odsetek naliczono panu Kowalskiemu po 23 dniach ?b)Po ilu dniach bank naliczył Panu Kowalskiemu odsetki w wysokości 10 zł?

1

Odpowiedzi

2010-03-10T01:09:30+01:00
W pewnym banku do codziennnej kapitalizacji odsetek od kapitału stosuje się wzór L=PRt/365,w ktorym P oznacza kapitał w złotówkach, r- stopę procentową wyrażoną w postaci ułamka dziesiętnego , t-liczbę dni.Pan KOwalski wpłacił do tego banku kwotę 1400zł, stopa oprocentowania wynosiła 7%.
a)Oblicz ile procent odsetek naliczono panu Kowalskiemu po 23 dniach ?
P=1400zł
r=0,07
t 23
L=?


L=(1400*0,07*23)/365
L=2254/365
L=6,18zł

1400zł--100%
6,18zł-x

x=618:1400
x=0,44%

b)Po ilu dniach bank naliczył Panu Kowalskiemu odsetki w wysokości 10 zł?
L=10zł
t=x=?
10=(1400*0,07*x)/365 /*365
3650=98x
x=37,2
po 38 dniiach