1.Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a)Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
b)Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x.
c)Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
d)Liczba o 5 większa od x i liczba 2 razy większa od x+1 sa równe.

2.Rozwiąż równania.
a)0,2x+0,3=-0,5
b)0,4+0,25x=-2
c)2,1-0,3x=0,4x
d)-1,5x-3=0,2x+6

2

Odpowiedzi

2013-07-09T17:41:24+02:00

1. a) 70=x+15      /-15

         x=55

    b) 87=2x          /:2

         x=43,5

    c) ⅓*x=12               /*3

        x=36

    d) x+5=2(x+1)

         x+5=2x+2        /-2

         x+3=2x         /-x

         3=x

2. a) 0,2x+0,3=-0,5        /-0,3

         0,2x=-0,8               /*5

         x=-4

    b) 0,4+0,25x=-2         /-0,4

        0,25x=-2,4              /*4

        x=-9,6

    c) 2,1-0,3x=0,4x        /+0,3x

        2,1=0,7x                /:0,7

        x=3

   d) -1,5x-3=0,2x+6         /+3

       -1,5x=0,2x+9              /-0,2x

       9=-1,7x                      /:(-1,7)

       x=- ⁹⁰/₁₇=5 ⁵/₁₇

2013-07-09T18:35:04+02:00

Zadania wykonane w załączniku :)

Pozdrawiam :)

3 3 3