1. Wymień cząstki elementarne wchodzące w skład atomu.
2. Podaj treść prawa Coulomba, określ jednostkę ładunku
3. Określ pole elektrostatyczne
4. Wymień rodzaje pól elektrostatycznych
FAST FAST FAST FAST FAST FAST FAST FAST FAST FAST FAST FAST
POTRZEBNE NA DZIŚ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-08T18:46:07+01:00
1.w skład atomu wchodzi jądro,które składa się z cząstek elementarnych protonów i neutronów. Protony mają ładunek +1 natomiast neutrony 0.Neutrony i protony to nukleony.Wokół jądra atomowego krążą elektrony tworzące powłokę elektronową.Ładunek elektronu to -1.
2.Prawo. "Dwa ładunki odpychają się z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu wartości tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi" Jednostką ładunku jest kulomb.

3.Pole elektryczne - przestrzeń, wokół naelektryzowanego, nieruchomego ciała.

4.Rodzaje pól elektrostatycznych: a. centralne b. jednorodne
5 5 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:53:58+01:00
Ad.1. elektron (-) i proton (+) neutron (o)
ad.2.Prawo Columba opisuje ilosciowo oddziaływanie między cząsteczkami i ciałami które posiadają ładunek elektryczny.

Wartość siły wzajemnego oddzaiływania dwóch ładunków punktkowych jest wprostpropolcjonalna do iloczynu wartości tych dwóch ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich wzajemnej odległości.
F=k*|q1|*|q2| / r2
r-odleglosc miedzy czasteczkami (podniesiona do kwadratu)
k-stała oddzaiływań elektrycznych k=9*10 do 9 potęgi a jednostka to: Nm2/C2
ładunek elementarny może być dodatni lub ujemny
elektron= -1,602 *10 do -19 potęgi
proton=+1,602*10 do -19 potęgi

ad.3. pole elektrostatyczne to pole na wokół ładunku elementarnego. Jest ujemne lub dodatnie.

ad.4 rodzaje pól
-stałe
-zmienne
4 5 4