Przyczynami wojny polsko -ukraińskiej było:Atak 1 listopada 1918r na Lwów oraz
Galicję wschodnią po przemysł.Tereny te były łatwe ponieważ nie było tam wojska polskiego (które by go kontrolowało).Do obrony stolicy regionu stanęły Orlęta Lwowskie czyli harcerze i studenci. Na pomoc im przyszło polskie lotnictwo. W wojnie tej mieli słuszność Polacy ktróży bronili swego miasta.
Lwowa gdyż na tym terenie mniejszością byli ukraińcy.

1

Odpowiedzi

2009-10-23T20:04:18+02:00
Przyczyną wojny Polsko-Ukraińskiej był atak Ukraińców na mieszkańców Lwowa na terenie Galicji wschodniej. Tereny te były łatwe ponieważ nie było tam wojska polskiego (które by go kontrolowało). Do obrony stolicy regionu stanęły Orlęta Lwowskie czyli harcerze i studenci. W wojnie tej mieli słuszność Polacy którzy bronili swego miasta Lwowa gdyż na terenie miasta Lwowa mniejszością byli ukraińcy.