Odpowiedzi

2010-03-08T18:40:28+01:00
Stefan Żeromski , pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla i Stefan Iksmoreż.

Urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło Kielc pod ówczesnym zaborem rosyjskim (zmarł w Warszawie 20 listopada 1925), prozaik, dramatopisarz, publicysta.

Pochodził z rodziny szlacheckiej. Lata szkolne (1876-1887) spędził w Kielcach, a studia w Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie, które niestety przerwał z braku środków do życia. Następnie pracował jako guwerner w dworach szlacheckich, m.in. w Nałęczowie.

Chory na gruźlicę, wyjechał w 1892 roku do Szwajcarii, gdzie pełnił funkcję zastępcy bibliotekarza Polskiego Muzeum Narodowego w Rapperswilu.

To doświadczenie pozwoliło mu tak naturalistycznie opisywać szwajcarskie krajobrazy w opowiadaniu "O żołnierzu tułaczu". Po powrocie ze Szwajcarii pracował w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie.

Zmuszony do opuszczenia zaboru rosyjskiego, przeniósł się do Galicji,

a w 1909 wyjechał do Paryża, od 1913 w Zakopanem.

W roku 1918 organizator polskiej władzy państwowej na Podhalu, prezydent tzw. Republiki Zakopiańskiej. Od 1919 roku przebywa w Warszawie. Inicjator projektu Akademii Literatury,

współzałożyciel i prezes (1920) Związku Zawodowego Literatów Polskich,

założyciel Straży Piśmiennictwa Polskiego i polskiego PEN-Clubu (1924).

Przyczynił się do powstania Towarzystwa Przyjaciół Pomorza (1920), uczestniczył w akcji plebiscytowej na Mazurach. W dowód uznania dla zasług otrzymał mieszkanie na Zamku Królewskim w Warszawie. W 1924 roku kandydował do Nagrody Nobla, ale jej nie otrzymał, głównie z powodu kampanii niemieckiej po opublikowaniu tomu Wiatr od morza (1922).