Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:55:26+01:00
Biznesplan sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest elementem komunikacji zewnętrznej firmy – m.in. sporządzany jest dla banków, inwestorów w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.Biznesplan to element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania.Przedstawia analizę stanu obecnego firmy, a także może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców.

Rodzaje przedsiębiorstw:
-Przedsiębiorstwa produkcyjne
-Przedsiębiorstwa świadczące usługi
-przedsiębiorstwa państwowe
- przedsiębiorstwo prywatny (spółki np. spółka jawna,cywilna, spółka z.o.o- z ograniczoną odpowiedzialnością, spólka akcyjna). :)