Rys . w załączniku/
Podczas pobytu nad jeziorem Tomek wypożyczył kajak w wypożyczalni A,a Maciek w wypożyczalni B.
a) na ile godzin chłopcy powinni wypożyczyć kajaki,aby każdy z nich poniósł taki sam koszt?
b) Która z ofert jest korzystniejsza jeśli chcemy wypożyczyć kajajk na 2 godziny a ktora jesli na 5 godzin?

zad z drugiego załącznika:
Poniżej przedstawiono wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w trzech klasach II gimnazjum :
a)Ile uczniów liczy każda z klas?
b) Oblicz średni wynik sprawdzianu dla każdej z klas.Dla uczniów z której z klas sprawdzian był łatwiejszy?Oblicz średni wynik sprawdzianu dla wszystkich klas łącznie.Wynik zaokrąglij do części dziesiętnych .Zapisz obliczenia

1

Odpowiedzi

2013-07-08T19:36:59+02:00

x  - ilość godzin wypożyczenia

A     -  12+4x

B     -   15+3x

a)

12+4x=15+3x

4x-3x=15-12

x=3 godziny wypożyczenia, to koszty są równe sobie

b)

x=2

12+4*2=12+8=20zł     A   korzystniejsza

15+3*2=15+6=21        B

x=5

12+5*4=12+20=32   A

15+3*5=15+15=30   B   korzystniejsza

2.

a) ilość uczniów

IIa  - 2*4+2*5+3+2+2*1=8+10+7=25

IIb  - 2*1+4*2+6+4=20

IIc  - 2*1+3+2*4+5+2=20

b)

średni wynik=ilość pkt./ilość uczniów

(4+5*2+4*3+5*4+6*3+8+2*9+10)/25=(4+10+12+20+18+8+18+10)/25=100/25=4pkt    kl IIa

(2+2*3+2*4+6*5+2*7+4*8+2*9+10)/20=(2+6+8+30+14+32+18+10)/20=120/20=6pkt   kl IIb

(3+3*4+5+4*6+5*8+4*9+2*10)/20=(3+12+5+24+40+36+20)/20=140/20=7 pkt    kl IIc

najłatwiejszy był dla IIc

IIa +IIb +IIc    25+20+20=65     ilość uczniów

100+120+140=360                   ilość pkt.

360/65=5,53=5,5                      średnia pkt.