Odpowiedzi

2016-07-25T09:56:59+02:00

Streszczenie trenu V:

Podmiotem lirycznym w trenie jest ojciec, który stracił córkę Orszulę. W swych rozważaniach porównuje ją do małej oliwki ściętej przedwcześnie przez ogrodnika. Podkreśla przez to bardzo młody wiek dziewczynki oraz nagłość tej tragedii. W końcowych wersach podmiot liryczny nawiązuje do tradycji starożytnej Grecji wylewając swe żale na Persefonę – królową świata zmarłych.

Streszczenie trenu VII:      

W trenie tym podmiot liryczny – ojciec cierpiący po przedwczesnej śmierci córki – aby dać wyraz swojemu żalowi zestawia ze sobą śmierć i ślub. W pierwszych wersach skarży się, że ubrania córeczki wciąż mu o niej przypominają, a są teraz niepotrzebne. Następnie wyraża żal, że zamiast posagu otrzyma ona od matki ubranie, w którym została pochowana. Tym, co otrzymała od taty jest bryłka ziemi. Nie zdążyła zaznać radości życia człowieka, ponieważ zmarła w bardzo młodym wieku.

Streszczenie trenu VIII:

Tak, jak i w poprzednich trenach autorstwa Jana Kochanowskiego, podmiotem lirycznym w tym utworze jest ojciec cierpiący po śmierci ukochanej córeczki Orszuli. Na początku ukazuje on pustkę, jaka została po jej odejściu. W kolejnych wersach opisuje jak żywy i radosny był dom, gdy wypełniała go jej obecność. Była radością dla swoich rodziców, jej żywiołowość rozwiewała ich smutki. W końcowych wersach ojciec znów przy użyciu kontrastu daje wyraz pustce i smutku serca po odejściu Orszuli.