20 listopada 2000 raku godzina 17:00
Do końca wieku pozostało....... godzin. ??

2,5h to..... minut
1/3h to.... minut
7/8 doby to ..... godzin
690 sekund to... minuty
2h 15 min. to ...minut
kwadrans to.....godziny
10 min to... godziny
8h to ....doby
12h to.... tygodnia
godzina to.... tygodnia


jest 20:16:44
a)po 3 min. i 18 sekundach
b)po 5 godzinach i 52 in.
c)sprzed 2h i 45 min.
d ) sprzed 20 min. i 45 sekund

3

Odpowiedzi

2009-10-22T17:08:22+02:00
Uwzględniamy oczywiście lata przestępne.
20 listopada 2000 raku godzina 17:00
Do końca wieku pozostało godzin. ??
Do końca wieku pozostało 36160 dni czyli 868807 godzin.

2,5h to 150 minut
1/3h to 20 minut
7/8 doby to 21 godzin
690 sekund to 11,5 minuty
2h 15 min. to 135 minut
kwadrans to 1/4 godziny
10 min to 1/6 godziny
8h to 1/3 doby
12h to 1/14 tygodnia
godzina to 1/168 tygodnia


jest 20:16:44
a) po 3 min. i 18 sekundach
b) po 5 godzinach i 52 min.
c) sprzed 2h i 45 min.
d ) sprzed 20 min. i 45 sekund

a) 20:20:02
b) 02:08:44
c) 17:31:44
d) 19:55:59
2009-10-22T17:10:22+02:00
2,5h= 150 min
1/3h= 20 min
7/8 doby to 21 godzin
690 s.= 11 minut i 30s
2h 15min=135 min
kwadrans to 1/4 h
10 min to 1/6 godz
8h to 1/3 doby
12h to 1/14 tyg

a)20:20:02
b)2:08
c)18:31
d)19:55:98
2009-10-22T17:36:19+02:00
2,5h to 150 minut
1/3h to 20 minut
7/8 doby to 21 godzin
690 sekund to 10,5 minuty
2h 15 min. to 135 minut
kwadrans to 1/4godziny
10 min to 1/6 godziny
8h to 1/4 doby
12h to 3/4 tygodnia
godzina to 1/168 tygodnia

a)po 3 min. i 18 sekundach
23:34:44
b)po 5 godzinach i 52 in.
2:08:44
c)sprzed 2h i 45 min.
17:31:44
d ) sprzed 20 min. i 45 sekund
19:55:29