1. Oblicz wartość indeksów stechiometrycznych:

1) MgxN2 o masie cząsteczkowej 100 u

2) Cl2Ox o masie cząsteczkowej 183 u

Podporządkuj wymienionym pojęciom odpowiednie informacje

1. Rozdzielanie na składniki metodami fizycznymi
2. Mieszanina
3. Pierwiastek chemiczny
4. Rozkład chemiczny na składniki
5. Związek chemiczny

A) Nie ulega rozkładowi
B) Składniki nie zachowują indywidualnych właściwości
C) Otrzymywanie wodoru i tlenu z wody
D) Otrzymywanie azotu i tlenu z powietrza
E) Skład można zmienić

1

Odpowiedzi

2010-03-08T19:15:55+01:00
1. MgxN2
Masa MgxN2 = 100 u
Masa N2 = 28 u
Masa Mg = 24 u
100 u - 28 u = 72 u
72u : 24 u = 3
wzór: Mg3N2

2. Cl2Ox
Masa Cl2Ox = 183 u
Masa Cl2 = 2 x 35,5 u = 70 u
Masa O = 16u
183 u - 71 u = 112u
112u:16u = 7
wzór: Cl2O7

3.
1 D
2 B
3 A
4 C
5 E

Co do ostatniego zadania nie jestem pewna, ale raczej powinno być dobrze.


1 1 1