Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego, w którego skład wchodzą wodór, siarka i tlen. Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 98u, a stosunek masowy wodoru do siarki i do tlenu wynosi 1 : 16 : 32.

Proszę o dokładne wyjeśnienie
Pozdrawiam rodzynkitoukuzynki

2

Odpowiedzi

2010-03-08T19:13:53+01:00
Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego w którego skład wchodzą wodór,siarka,i tlen.Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 98u a stosunek masowy wodoru do siarki i do tlenu jest jak 1:16:32.

mH:mS:mO=1:16:32
HxSyOz - 98u
łącznie jest 49cześci [1+16+32] sumujemy stosunki

wodór:
całosc porównujemy do liczby atomów wodoru zgodnie ze wzorem szukanego zwiazku HxSyOz
98u - 48częsci
MxH - 1 część
MxH = 2u
1 at. wodoru to 1u
2:1=2 tyle wynosi szukany index x

siarka:
całosc porównujemy do liczby atomów siarki zgodnie ze wzorem szukanego zwiazku HxSyOz
98u - 48 części
MyS - 16 części
MyS = 32,66(6)
1 at. siarki to 32 u
32:32 = 1 tyle wynosi szukany index y

tlen:
całosc porównujemy do liczby atomów tlenu zgodnie ze wzorem szukanego zwiazku HxSyOz
98u - 48 części
MzO - 32 części
MzO= 65,33(3)
1 at. tlenu to 16 u
65,33(3) : 16 = 4,08 tyle wynosi szukany index z

ten zwiazek chemiczny to H2SO4
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T19:14:45+01:00
Wodór do siarki i do tlenu
dodajmy jednostkę unit (u):
1u : 16u : 32u

wiemy że atom wodoru waży 1 unit (wyczytujemy to z układu okresowego) wiec dzielimy stosunek wodoru do jego wagi :

1:1=1
to samo robimy z siarką tylko dzielimy przez masę siarki
16u:32=0,5
i z tlenem :
32u:16= 2

teraz znowu przepisujemy stosunki, ale one już nie są masowe, tylko w ilościach atomów

1:0,5:2
hmm, ale coś nam nie pasuje :P nie można przecież wsiąść połowy atomu siarki ;/ ale mam na to rade :P mnożymy wszystko przez 10, i wychodzi nam :

10:5:20 z tego wynika że na 10 at wodoru przypada nam 5 at siarki i 20 at tlenu. ale to można skrócić, czyli trzeba znaleźć taką cyfrę przez która wszystkie liczby z stosunku nam się ładnie podzielą, to jest 5, więc dzielimy

10:5=2
5:5=1
20:5=4

mamy nowy skrócony stosunek 2:1:4 - 2 at wodoru na 1 at siarki na 4 at tlenu, więc to daje nam :

teraz tworzymy z tych atomów związek, hmm ale jaki to może być ? myślę że to może być
----->H₂SO₄,<-----

Pasuje ? myślę że tak :P

jeżeli masz jeszcze jakieś pytania dot. chemii wall śmiało :P23 4 23