1 Ciało o masie 5 kg spada swobodnie z dużej wysokości. Jaką energie kinetyczną będzie miało to ciało po 3 sekundach ruchu?


2 Ciało o masie 3 kg spada swobodnie z wysokości 100 metrów. Na wysokości 20 metrów nad ziemią ciało to będzie miało energie kinetyczną :

a) 600 J b) 3000 J c) 2,4 kJ d) 240 JPilnie na teraz !!! Z góry Dzięki !! Daje najlepszą !!

2

Odpowiedzi

2010-03-08T19:15:27+01:00
Zad1
Dane:
m = 5 kg
t = 3 s
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
V = g × t = 10 [m/s²] × 3 s = 30 [m/s]
Ek = m × V² /2 = 5 kg × ( 30 [m/s])² / 2 = 2250 J
Zad2
Dane:
h₁ = 100 m
h₂ = 20 m
m = 3 kg
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
Na maksymalnej wysokości czyli h₁ ciało ma energie potencjalną równą
Ep₁ = m × g × h₁ = 3 kg × 10 [m/s²] × 100 m = 3000 J
na wysokości h₂ energia potencjalna wynosi
Ep₂ = m × g × h₂ = 3 kg × 10 [m/s²] × 20 m = 600 J
Zasady zachowania energii wynika że energia kinetyczna na wysokości 20 m wynosi:
Ek = Ep₁ - Ep₂ = 3000 J - 600 J = 2400 J = 2,4 kJ
odp:c) 2,4 kJ
7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T19:23:11+01:00
Zad1
m = 5 kg
t = 3 s
g = 10 m/s²

V = g*t
V=10m/s² * 3 s = 30 m/s
Ek = m*V²/2 = 5 kg *(30 m/s)²/ 2 =2250 J

Zad2
h₁ = 100 m
h₂ = 20 m
m = 3 kg
g = 10 [m/s²]

Ep₁ = m*g*h₁
Ep₁ = 3 kg*10 m/s² *100 m = 3000 J

Ep₂ = m*g*h₂
Ep₂= 3 kg*10 m/s²*20 m = 600 J

Ek = Ep₁ - Ep₂
Ek= 3000J - 600J = 2400J = 2,4kJ
Odp:c) {2,4 k}

Mam nadzieje, że pomogłam
Pozdrawiam!!!
12 4 12