W wyniku hydrolizy pewnego estru otrzymano alkohol monohydroksylowy X i kwas mono karboksylowy Y. Alkohol X w reakcji z sodem dalej alkoholan o masie molowej 82g * mol ^-1. Kwas Y mozna otrzymać w wyniku utlenienia butan-1-olu. Podaj wzory X i Y oraz wzór i nazwę estru.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T12:37:56+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
CnH2n+1ONa=82
12n+2n+1+16+23=82
14n+40=82
14n=42
n=3

X to C3H7OH (propanol)

CH3-CH2-CH2-CH2-OH + CuO----->CH3-CH2-CH2-CHO + Cu + H2O
CH3-CH2-CH2-CHO + 2Cu(OH)2----->CH3-CH2-CH2-COOH + Cu2O + 2H2O

Y to C3H7COOH (kwas butanowy)
ESTER to C3H7COOC3H7----butanian(maślan) propylu
1 5 1