1 W ciągu 2 sekund spadło swobodnie na ziemię ciało o masie 1 kg. Jaką energie potencjalną miało to ciało w chwili rozpoczęcia ruchu?


2 Ciało o masie 2 kg wprawiono w ruch jednostajnie przyspieszony. Jaką energię kinetyczną uzyska to ciało po 1 minucie ruchu jeżeli porusza się z przyspieszeniem 2 m/s do kwadratu?Daje Najlepszą !!! Z góry dzięki !!! Pilne na teraz !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-08T19:08:04+01:00
1.S = at²/2

S- droga
a - przyspieszenie
t- czas
w spadku swobodnym a=g

S = gt²/2
g- siła przyciągania ziemskiego

S = g2²/2

S = 2g


Ep = mgh
h = 2g

Ep = 1*2g² = 2*9,81² = 192,47 J

Taką energię miało ciało na początku