Pomocy
Wykonaj działania , zapisz w postaci rozszerzonej lub skróć tak aby wypełnić znamiona :
-zapisz w postaci ułamka ,
A) o mianownika 60 ułamki : 1/2 , 1/3, 2/5 , 4/6 , 9/15
B) o licznika 36 ułamki 9/20 , 9/10 , 3/12 , 6/15 , 12/30
- zamień na ułamki nieskracalnej
25/45, 16/24 , 48/120 , 75/100 , 21/91 , 36/78 , 100/10000 , 55/99
-porównaj ułamki (rozszerzając jeden lub oba ) tak by miały taki sam mianownik :
a) 2/5 i 3/8 b) , 3/4 i 7/9 , c) 3/5 i 7/10

2

Odpowiedzi

2010-03-08T19:36:25+01:00
A) o mianownika 60 ułamki : 1/2 , 1/3, 2/5 , 4/6 , 9/15
1/2 *30=30/60
13 *20-20/60
2/5 * 12-24/60
4/6* 10-40/60
9/15 * 4=36/60

B) o licznika 36 ułamki 9/20 , 9/10 , 3/12 , 6/15 , 12/30
9/20 * 4=36/80
9/10 * 4 =36/40
3/12 * 12=36/144
6/15 * 6=36/90
12/30 * 3=36/90

- zamień na ułamki nieskracalnej
25/45, 16/24 , 48/120 , 75/100 , 21/91 , 36/78 , 100/10000 , 55/99
25/45 :5=5/9
16/24=2/3
48/120=6/15
75/100=3/4
21/91=3/13
36/78=6/13
100/10000=1/100
55/99=5/9

-porównaj ułamki (rozszerzając jeden lub oba ) tak by miały taki sam mianownik :
a) 2/5 i 3/8 b) , 3/4 i 7/9 , c) 3/5 i 7/10
a) 2/5 * 8=16/40
3/8 * 5=15/40

3/4 * 9=27/36
7/9 * 4=28/36

3/5 * 2=6/10
7/102010-03-08T20:05:01+01:00
A) o mianownika 60 ułamki : 1/2 , 1/3, 2/5 , 4/6 , 9/15
1/2 *30=30/60
13 *20-20/60
2/5 * 12-24/60
4/6* 10-40/60
9/15 * 4=36/60

B) o licznika 36 ułamki 9/20 , 9/10 , 3/12 , 6/15 , 12/30
9/20 * 4=36/80
9/10 * 4 =36/40
3/12 * 12=36/144
6/15 * 6=36/90
12/30 * 3=36/90

- zamień na ułamki nieskracalnej
25/45, 16/24 , 48/120 , 75/100 , 21/91 , 36/78 , 100/10000 , 55/99
25/45 :5=5/9
16/24=2/3
48/120=6/15
75/100=3/4
21/91=3/13
36/78=6/13
100/10000=1/100
55/99=5/9

-porównaj ułamki (rozszerzając jeden lub oba ) tak by miały taki sam mianownik :
a) 2/5 i 3/8 b) , 3/4 i 7/9 , c) 3/5 i 7/10
a) 2/5 * 8=16/40
3/8 * 5=15/40

3/4 * 9=27/36
7/9 * 4=28/36

3/5 * 2=6/10
7/10