Podstawą graniastosłupa prostego jest równoległobok o bokach równych 6 cm i 4 cm oraz wysokości opuszczonej na dłuższy bok równej 2,5 cm. wysokość graniastosłupa stanowi 80% dłuższej krawędzi jego podstawy. Oblicz:
a) objętość tego graniastosłupa,
b) pole jego powierzchni

1

Odpowiedzi

2010-03-08T19:20:32+01:00
80% z 6
0,8 *6=4,8

V=a*b*c
V=6*4*4,8
V=115,2

P=2Pp+Pb
P=2*6*2,5+4*6*4,8
P=30+115,2=145,2

ODP:Objętość wynosi 115,2(cm sześcienne) a pole 145,2 (cm kwadratowe)

*-mnożenie