Odpowiedzi

2010-03-09T12:30:08+01:00
Monarchia stanowa to taka monarchia, w której stany społeczne - lub chociażby jeden stan - zdobyły sobie trwały, zinstytucjonalizowany wpływ na władzę i rządy, doprowadzając do powstania swoistego dualizmu ośrodków kierowniczych - monarchy i reprezentacji stanowej. Rozwinęła się w całej Europie, ale w swej klasycznej formie pojawiła się we Francji.
Stan społeczny to zamknięta grupa społeczna o wyraźnie wyodrębnionym stanowisku społeczno – prawnym. Przynależność do stanu społecznego była dziedziczna.
Ówczesne terytorium Francji składało się z: Bretanii, Normandii, Andegawenii, Akwitanii, Gaskonii, Hrabstwa Tuluzy, Burgundii, Flandrii oraz terenów należących tylko i wyłącznie do króla (między Burgundią, Flandrią, Normandią i Andegawenią).
Tworzenie się monarchii stanowej dzieli się na dwa etapy: umacniania władzy królewskiej oraz nadawanie zbiorowych przywilejów grupom społecznym.