Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T19:49:35+01:00
Miłość jedno słowo , a tak wiele znaczy .
Miłości nie da się kupić ,
Nie da się wymusić ,
Miłość nie zazdrości ,
Nie szuka poklasku ,
Nie unosi się pychą
Miłość to coś nadzwyczajnego .
Nie można opisać słowami .

Love one word, and so much to say.
Love can not buy,
Can not be forced,
Love does not envy,
Does not seek applause,
No pride rises
Love is something extraordinary.
You can not describe in words.
2 5 2