Odpowiedzi

Siła wyporu zależy od gęstości cieczy-im większa gęstośc tym większa siła wyporu i od objętości zanużonej części ciała-im większa objętość tym większa siła wyporu
Cechy
Siła wyporu jest skierowana ku górzę i róna cięzarowi wypartej cieczy
164 4 164
Siła wyporu pojawia się po zanurzeniu ciała do płynu (cieczy lub gazu). Powoduje ona, że ciało zaczyna być wypychane ku górze. Siła tego wypychania pochodzi od płynu i jest związana ze zjawiskiem ciśnienia hydro- lub aerostatycznego.

Lub jak wolisz to
OD CZEGO ZALEŻY SIŁA WYPORU I JAKIE SĄ JEJ CECHY?
– Każde ciało zanużone w cieczy doznaje działania siły wyporu. Siła ta jest równa co do wartości ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy. Siła wyporu ma kierunek pionowy, a zwrot do góry. Na ciała o jednakowej objętości działa taka sama siła wyporu. Siła wyporu nie zależy od kształtu ciała. Jest tym większa, im większa jest objętość zanurzonej części ciała i gęstość cieczy, w której ciało jest zanurzane.
153 1 153