Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne.
a) 5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+20-8x
b) -5x+(-2y+4x)-(7x-8y)-x+(2-6y)
c) -9z-(4-3z)-8y-(-7z+8y)+(-2y-7)

Wiem, że ostateczne wyniki muszą być:
a) -7x+5
b) -9x+2
c) z-18y-11

To zadanie 8 na str. 152 w podręczniku "Matematyka wokół nas" dla 1 gimnazujum. Z góry baaardzo dziękuje, to na jutro szybka odp. dostanie naj.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T19:21:06+01:00
A) 5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+20-8x = 5x +2x-7-9x+3x-8+20-8x= 7x-15-6x+20-8x= x+5-8x= -7x+5
b) -5x+(-2y+4x)-(7x-8y)-x+(2-6y) = -5x-2y+4x-7x+8y-x+2-6y = -x+6y-8x+2+6y=-9x+2
c) -9z-(4-3z)-8y-(-7z+8y)+(-2y-7) = -9z-4+3z-8y+7z-8y-2y-7= -6z-4+7z-16y-2y-7 = z-18y-11
3 5 3
2010-03-08T19:23:38+01:00
Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne.
a) 5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+20-8x=
=5x+2x-7-9x+3x-8+20-8x=-7x+5
b) -5x+(-2y+4x)-(7x-8y)-x+(2-6y)=
= -5x-2y+4x-7x+8y-x+2-6y=-9x+2
c) -9z-(4-3z)-8y-(-7z+8y)+(-2y-7)=
= -9z-4+3z-8y+7z-8y-2y-7=z-11-18y
1 5 1
2010-03-08T19:25:20+01:00
A)
5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+20-8x = 5x+2x-7-9x+3x-8+20-8x = 7x-7-6x+12-8x = x-7+12-8x = x+5-8x = -7x+5

b)
-5x+(-2y+4x)-(7x-8y)-x+(2-6y)
-5x-2y+4x-7x+8y-x+2-6y = -x-2y-7x+8y-x+2-6y = -8x+6y-x+2-6y = -9x+2

c)
-9z-(4-3z)-8y-(-7z+8y)+(-2y-7) = -9z-4+3z-8y+7z-8y-2y-7 = -4-6z-18y+7z-7 = -11+z-18y = z-11-18y
3 4 3