Odpowiedzi

2009-10-22T17:09:58+02:00
Rola mitów:
* poznawcza - poprzez mity ludzie
starali się wyjaśnić niezrozumiałe dla nich zjawiska przyrody;
* światopoglądowa - mity jako podstawa wierzeń religijnych;
* sakralna - w mitologiach odnajdujemy wzorce rytualnych obrzędów oraz wskazówki, jak należy czcić bogów;
* literacka - inspiracja dla twórców kolejnych epok;
* motywacyjna - mity jako uzasadnienie ludzkiego losu.

mity greckie odgrywały ogromną rolę. Stanowiły składnik kultury oraz pełniły funkcje poznawcze i światopoglądowe. Były niezwykle ważne, gdyż wyjaśniały Grekom zjawiska, których sami nie mogli pojąć.
24 4 24
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T17:10:27+02:00
Odgrywały ważną role pod wpływem religijnym.
dla nich mity to była inaczej religia.
Wyjaśniały wszystkie zjawiska np. przyrodnicze

23 2 23
2009-10-22T17:11:13+02:00
Mity greckie odgrywały ogromną rolę. Stanowiły składnik kultury oraz pełniły funkcje poznawcze i światopoglądowe. Były niezwykle ważne, gdyż wyjaśniały Grekom zjawiska, których sami nie mogli pojąć.
- mity antropogeniczne - wyjaśniały jak powstał człowiek (np. mit o Prometeuszu)
- mity kosmogoniczne - o stworzeniu świata ( np. mit o Chaosie, Gai, Uranosie)
- mity teogoniczne - mówiące o stworzeniu bogów i relacjach między nimi ( np. mit o narodzeniu Ateny, Zeusa)
- mity genealogiczne- o pochodzeniu rodów (np. mit o rodzie Labdakidów)
- pokazywały człowiekowi jak ma postępować, jakie zachowanie będzie karane, a jakie nagradzane (np. mit o Syzyfie)
- wyjaśniały zjawiska zachodzące w przyrodzie (np. mit o Demeter i Korze)
- miały wpływ na architekturę, gdyż wierzenia Greków spowodowały, że wybudowano wiele świątyń poświęconych bogom
- dzięki powiązaniu mitologii ze sztuką powstał teatr, który był inspiracją religijną
Można powiedzieć, że mity były dla Greków tym, czym dla chrześcijan pismo święte.
26 4 26