Przystosowanie do cudzożywnego odżywiania się poszczególnych grup systematycznych:
-pierwotniaki (amewa?)
-parzydełkowce (jamochłony, stubia płowa?, chełbia?)
-płasińce (tasiemce)
-obleńce (glista ludzka0
-owady (motyle, muchy, komary)
- pajęczaki (kleszcze, pająki)
- mięczaki (ślimaki)
-ptaki (ziarnojady drapieżne)
-fietratory? (wieloryby, pękle?)
-ssaki (roślinożercy, mięsożercy)


(te w pytajniku `?` to nie wiem czy dobrze napisałam)
nie ma byc tego mega duzo, do kazdego z poszczegolnych grup ....

1

Odpowiedzi

2010-03-08T19:38:37+01:00
-pierwotniaki (ameba)- pobierają pokarm całą powierzchnią ciała, mają wodniczki pokarmowe umożliwiające trawienie pokarmu, nibynóżki-umożliwiają przemieszczanie się ameby, orzęski pomagają wchłaniać białko,
-parzydełkowce:
*jamochłony- posiadają jamę chłonąco-trawiącą, siateczkowy układ nerwowy, posiadają komórki parzydełkowe- parzydełka
*stułbia płowa-przyczepia się do podłoża za pomocą stopy, otwór gębowy pełni również funkcję odbytu,wokół otworu gębowego występują ramiona, na których są komórki parzydełkowe zawierające płyn, który paraliżuje schwytane drobne zwierzęta
*chełbia- otwór gębowy służy do spożywania pokarmu, a jednocześnie do wydalania go;wokół otworu gębowego znajdują się cztery płaty gębowe – ramiona zaopatrzone są w komórki parzydełkowe, zaś w nich występuje substancja parząca, która umożliwia chełbi obronę i zdobywanie pokarmu
-płazińce
*tasiemce-ciało składa się ze skoleksu (główki), szyjki i proglotydów tworzących tzw. strobilę. Na skoleksie występują narządy czepne w postaci bruzd przyssawkowych lub przyssawek oraz kurczliwego ryjka opatrzonego hakami (u tasiemca uzbrojonego).
-obleńce
*glizda ludzka-otwór gębowy otoczony jest trzema wargami: wargą grzbietową i dwiema wargami przybrzusznymi. Wargi służą za narząd czepny i wyposażone są w brodawki wargowe, które spełniają rolę narządów dotyku. Około 2 mm od przedniego końca ciała znajduje się na stronie brzusznej otwór wydalniczy
-owady
*motyle- aparat gębowy jest typu ssącego. Większość motyli odżywia się nektarem kwiatowym.
*muchy-niewielkie rozmiary, posiada aparat typu liżącego, służący do zlizywania pokarmu płynnego lub stałego, który zostaje rozpuszczony enzymami śliny
*komary- dorosłe komary mają aparat gębowy kłująco-ssący.
-pajęczaki
*kleszcze-ryjkowaty narząd gębowy przystosowany do ssania krwi i płynów tkankowych, zbrojny w liczne ząbki pomocne w utrzymywaniu się w skórze żywiciela
*pająki-końcowa część jelita przekształcona w żołądek ssący; obecność gruczołów trzustkowo-wątrobowych
-mięczaki
*ślimaki- wodne gatunki konsumują głównie drobne glony, zeskrobując je tarką z podwodnych skał, lub też liście wodnych roślin naczyniowych oraz rozkładające się szczątki roślinne.
Lądowe ślimaki roślinożerne podobnie: zjadają zarówno rośliny żywe, jak też martwe, przy czym w większości są wybitnie polifagiczne.
-ptaki
*ziarnojady drapieżne-mają specialnie wyprofilowany dziób
-fietratory
*wieloryby-brak płetwy grzbietowej, żyją w stadzie, potrafi pokonać lód grubości nawet 0,6 m
*pąkle-prowadzą osiadły tryb życia, przykryte wieczkiem, odnóża - przekształcone w pierzaste wąsy - są wysuwane
-ssaki
*roślinozercy- roślinożerca zjadając części roślin obniża ich dostosowanie. Dobór naturalny doprowadził do wytworzenia przez rośliny mechanizmów obronnych, takich jak kolce, włoski parzące, związki trujące, np. alkaloidy, glikozydy i inne oraz do powstania odpowiednich przystosowań u roślinożerców. Większość roślinożerców lądowych nie trawi celulozy, stanowiącej znaczną część biomasy roślin i dlatego żyje w symbiozie z bakteriami i protistami
*mięsożercy- drapeżcy przystosowali się do zdobywania ofir: potrafią szybko biegać, posiadają ostre pazury i zęby.
8 1 8